Marmon

Predstavenie súboru Marmon

Folklórny súbor Marmon je umeleckým telesom s dlhoročnou tradíciou inscenovania folklóru a výchovy interpretov ľudového umenia. Vo svojej práci sa prednostne zameriava na folklór z regióna Spiš.
     
 
                                 

Marmon je jedným zo 120 až 130 folklórnych súborov pôsobiacich na Slovensku, ktoré sa orientujú na scénickú prezentáciu ľudovej hudby, spevu a tanca.

Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden